Criterii de internare:

 

1. Urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă.
2. Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu.
3. Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesită izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevăzuți la art.105, 113 și 114 din Codul penal și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecății sau urmăririi penale.
4. Alte situații bine justificate de către medicul care face internarea si avizate de medicul sef de secție.

 

Condiții generale de internare:

1. Bilet de trimitere de la medicul de familie și/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu.
2. Documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei.
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original și xerocopie; Pentru copii: Certificatul de naștere.
În cazurile de urgență nu este necesar biletul de trimitere.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate.
2. Documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei.
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate; Pentru copii: Certificatul de naștere.
4. Pentru eliberarea concediului medical: adeverința în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni; formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).

Informații privind externarea:
Medicul curant va aduce la cunoștința pacientului data externării, cu cel puțin 24 ore înainte.

La externare, pacientul va primi următoarele documente:
a) Bilet medical de ieșire;
b) Scrisoare medicală;
c) Rețetă (dacă este cazul);
d) Indicații privind regimul alimentar și de viață;
e) Recomandări privind tratamentul la domiciliu;
f) Consult după o perioadă stabilită;
g) Concediu medical (dacă este cazul);
h) Se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

CIRCUITUL VIZITATORILOR ȘI APARȚINĂTORILOR

În cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti pot exista (3) categorii de pacienți:

Categoria 1: 0 – 14 ani internați în oricare dintre secțiile/compartimentele în cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, internați cu aparținător;

Categoria 2: 14 – 18 ani internați în oricare dintre secțiile/compartimentele în cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, internați cu aparținător;

Categoria 3: 14 – 18 ani internați în oricare dintre secțiile/compartimentele în cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, internați fără aparținător.

ATENTIE:

Dreptul la vizită îl au doar pacienții din cadrul categoriei 3 iar acesta este după cum urmează:

Programul de acces al vizitatorilor pacienților internați în cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, cu excepția Secției A.T.I.:

Luni – Vineri: 14,00 – 18,00

Sâmbătă – Duminică: 10,00 – 16,00

Durata vizitei este limitată la 30 de minute.

Accesul vizitatorilor în salon este limitat după cum urmează:

a. 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi;

b. 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4 – 6 paturi;

c. 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi.

În cadrul secției A.T.I. există doua intervale orare zilnice de vizită:

Luni – Duminică: 11,00 – 12,00 si 17,00 – 18,00.

Durata vizitei este limitată la 10 minute (cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI/medic curant/medic de gardă).

Pe toata durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoțită de personal al secției.

Contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul medicului ATI/medic curant/medic de garda și sub supravegherea personalului medical.

În cadrul secției A.T.I., accesul vizitatorilor într-un salon în cursul intevalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuarii oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezența unui medic ATI/medic de gardă și a cel puțin unei asistente ATI.

Reguli de conduită pentru vizitatori:
• să respecte programul de vizită;
• să prezinte agentului de pază de la intarea în spital un document de identitate;
• să respecte circuitul pentru vizitatori;
• să păstreze curățenia;
• să nu aducă pacienților alimente alterate sau contraindicate regimului dietetic al acestora;
• să evite, pe parcursul vizitei, discuțiile neplăcute care ar putea afecta pacientul vizitat, cât și liniștea celorlalți pacienți internați;
• să nu deranjeze activitatea din spital, sau pe ceilalți pacienți/aparținători;
• este interzis accesul vizitatorilor în stare de ebrietate sau aflati sub influenta unor substanta halucinogene;
• este interzisă vizitarea pacienților de către persoane care prezintă simptomele unei boli infecțioase (în special viroze respiratorii, boli eruptive etc.);
• este interzisă introducerea în spital a băuturilor alcoolice, a drogurilor, obiectelor tăietoare – înțepătoare-contondente;
• este interzisă efectuarea de înregistrări audio-video în incinta spitalului.

Ordinul nr. 3670/2022, privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice

DREPTURILE ASIGURAȚILOR
a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile legii și a contractului cadru;
b) să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, suportând cheltuielile de transport, dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
c) să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
e) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
f) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
h) să beneficieze de servicii medicale de urgență;
i) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală;
j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
k) să beneficieze de dispozitive medicale;
l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
m) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
n) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
o) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
b) să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
c) să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
e) să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
g) să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR SPITALIZAȚI

 

 • Pacientul va respecta ordinea, igiena și disciplina interioara a  spitalului.
 • În timpul spitalizării pacientul nu fumează în spital sau în curtea acestuia și nu consumă băuturi alcoolice.
 • Ținuta de spital pentru bolnavi (pijama, halat, papuci) este obligatorie și va fi în permanent curată și decentă.
 • Pacientul va respecta  regulile elementare de igienă personală (igiena mâinilor, generală) și a lenjeriei de corp.
 • Pacientul se va deplasa pentru consultațiile inter-clinice și de explorare  recomandate însoțit de personalul spitalului.
 • Indicațiile terapeutice stabilite de personalul medical vor fi urmate întocmai de către pacient.
 • Pacientul va urma indicațiile personalului medical pe toată perioada spitalizării și nu va părăsi incinta spitalului.
 • Pacientul, care se poate mobiliza, va  servi masa la sala de mese de pe secție, la orele indicate de personal.
 • Alimentele suplimentare vor fi  păstrate corespunzător la frigiderele din secție.
 • Pacientul va primi vizitatorii  numai în intervalul de ore prevăzut de  program:
  • dacă se mobilizează – în holul de vizitatori;
  • dacă este imobilizat la pat – în salon – vizitatorii vor purta halat de protecție și vor sta pe scaun și nu pe patul bolnavului.
 • Bagajele și efectele de stradă ale pacienților se depun la garderoba spitalului (pe baza de buletin, bon de primire) în momentul internării.
 • Pacientul va respecta drepturile celorlalți pacienți la odihnă, liniște, intimitate și va avea în permanență un comportament cooperant.

Antibiotice

Gripă

Sida

Depresia

Prevenirea consumului de alcool

Prevenirea consumului de droguri

Protejati sanatatea mintala!

Protejati sanatatea mintala!

Protejati sanatatea mintala!

CORONAVIRUS

Ghidul pentru pacienti

Primii pasi

Medicul de familie

Testarea

Testarea

Cum obtii certificatul verde

Vaccinurile recunoscute

Testarea

Trecut prin boala

Certificat de vaccinare

Certificat de testare

Certificat de vindecare

Valabilitate certificate

Vaccineaza-te!

Ce trebuie sa stiti despre noul coronavirus(Covid-19)

Reguli de urmat

Telverde

Campanie de vaccinare copii

Masca obligatorie

Reguli pentru purtarea mastii

 10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

 1. Spălați-vă mâinile de multe ori;
 2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
 3. Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;
 4. Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;
 5. Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;
 6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
 7. Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
 8. Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;
 9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
 10. Animalele de companie nu transmit coronavirus.

 

 1. Spălați-vă mâinile de multe ori

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%. Spălarea mâinilor elimina virusul.

 1. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.

 1. Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.

Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul .

 1. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

 1. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

Momentan, nu există cercetări științifice  care  evidentiază ca folosirea medicamentelor antivirale, pot  preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar  impotriva bacteriilor nu împotriva virusului. Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

 1. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.

 1. Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave

Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea  măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat  cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

                  UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează  răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.

 1. Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

 1. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.

 1. Animalele de companie nu transmit coronavirus

În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie  să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie.

 

SFATURI PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Sănătatea este cel mai de preţ dar al vieţii, dar nu suntem pe deplin conştienţi de acest lucru până nu o pierdem. Spitalul de Pediatrie Pitești promovează un stil de viaţă sănătos, deoarece este mult mai uşoară şi eficientă păstrarea sănătăţii decât recuperarea ei.

Una dintre cele mai vechi, dar totodată actuale reguli, este cea promovată de vechii greci (Delfi – în urmă cu 2500 de ani): ,,fii ponderat în toate”.

Spitalul promovează şi face educaţie pentru sănătate la toate nivelurile pentru atingerea acestui deziderat

 Pentru prevenirea bolilor psihice sunt necesare:

–  evitarea situaţiilor conflictogene;

–  evitarea consumului de substanţe toxice şi psihotrope (alcool, droguri, automedicaţie, etc.);

–  evitarea suprasolicitărilor psihice de durată;

–  respectarea celor trei 8 (8 ore de somn, odihnă, muncă).