Descriere spital

Spitalul de Pediatrie Pitesti este spital de specialitate, nominalizat ca spital de urgenta, a carui finantare se asigura pe baza sumelor prevazute in contractele de servicii medicale, precum si din sume obtinute in conditiile legii, de la persoane fizice si juridice, functionand din punct de vedere administrativ in subordinea Consiliului Judetean Arges, activitatea medicala fiind supusa controlului si supravegherii exercitate de catre Directia de Sanatate Publica Arges.

Spitalul de Pediatrie Pitesti, este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitatejuridica, avand sediul in Municipiul Pitesti, strada Dacia, nr. 1, judetul Arges.

Spitalul de Pediatrie Pitesti a fost infiintat prin hotararea Consiliului Popular al Judetului Arges nr. 18/29.06.1984.

Spitalul de Pediatrie Pitesti asigura:

  • Accesul copiilor si tinerilor cu varsta de la 0 la 18 ani la toate formele de asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie;
  • Unitatea de actiune in rezolvarea problemelor de sanatate din teritoriu;
  • Continuitatea asistentei medicale in toate stadiile de evolutie a bolii, prin cooperare permanenta a medicilor din aceeasi unitate sau din alte unitati sanitare diferite;
  • Utilizarea eficienta a personalului de specialitate si a mijloacelor tehnice de investigatie si tratament;
  • Dezvoltarea si perfectionarea continua a asistentei medicale, corespunzator medicinii moderne;
  • Participarea la asigurarea starii de sanatate a populatiei;
  • Desfasurarea activitatii de educatie medicala continua pentru medici, asistenti medicali si alt personal, costurile fiind suportate in conditiile legii.

In raport cu atributiile ce ii revin in asistenta medicala, spitalul asigura:

Acordarea serviciilor medicale preventive, curative si de recuperare, care cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale si/sau chirurgicale, ingrijire, recuperare, medicamente, material sanitare, dispositive medicale, cazare si masa;

Conditiile pentru investigatii medicale, tratament, igiena alimentelor si de prevenirea infectiilor associate activitatii medicale;

Controlul medical si supravegherea unor categorii de bolnavi;

Acordarea primului ajutor calificat si asistentei medicale de urgenta, fara nici o discriminare indiferent de nationalitate, varsta, sex, rasa, convingeri politice si religioase, etnie, orientare sexuala, origine sociala ori daca pacientul are sau nu asigurare medicala;

Aplicarea protocolului de transfer interclinic, conform ordinului ministrului sanatatii;

Respectarea criteriilor de internare de urgenta a pacientilor consultati/asistati la compartimentul de primiri urgent si criteriile de transfer de urgent catre alte spitale cu competent si dotare superioare;

Acordarea primului ajutor oricarei persoane aflate in stare critica, iar, dupa stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o alta unitate care dispune de competenta si dotarea necesare acordarii ingrijirilor medicale optime pentru pacient;

Un plan de actiune pentru asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii critice (Planul Alb);

Informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii si obtinerea consimtamantului acestuia/acestora pentru efectuarea tratamentelor;

Prevenirea si combaterea infectiilor associate activitatii medicale;

Efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale in cazul bolnavilor spitalizati;

Stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacienti;

Aprovizionarea si distribuirea medicamentelor;

Aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie;

O alimentative corespunzatoare, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, respectand alocatia de hrana, conform legislatiei in vigoare;

Un microclimat corespunzator, astfel incat sa fie prevenita aparitia infectiilor associate activitatii medicale;

Realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de securitate si sanatate in munca, precum si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare;

In perioada de carantina, limitarea accesului vizitatorilor in spital, iar in unele sectii, conform prevederilor legislatiei, interzicerea vizitei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ESTE CONSTITUIT DIN:

– Sovar Catalin Ovidiu – Presedinte Sedinta CA
– Ec. Minca Ana Maria – Membru rep. CJ. Arges
– Ec. Rusea Roxana – Membru rep. C.J. Arges
– Dr. Stoica Adrian – Membru rep. DSP Arges
– Ec. Alexe Mihaela – Membru rep. DSP Arges
– Dr. Velcea Dumitra – Membru rep. Colegiul Medicilor Arges
– As. med. pr. Homeghiu Ioana – OAMGMAMR Arges

 

Membrii Comitetului director sunt:
– Manager Interimar – Dr. Ionescu Tudor
– Dir.Medical – Dr. Enescu Daniela
– Dir.Fin.Contabil – Gugiu Georgeta
– Dir. de Ingrijiri – As.Med. Silveanu Adela

 

Program audiențe manager:
Marti: 08:30 – 09:30
Joi: 08:30 – 09:30

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI DE PEDIATRIE PITEȘTI avizată de Ministerul Sănătății și aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș Nr.355 / 14.05.2018

–         Sectia pediatrie I – 40 paturi

–         Sectia pediatrie II – 40 paturi

–         Sectia Pediatrie III – 45 paturi

din care:

                                   – compartiment cardiologie – 3 paturi

                                   – compartiment neuropsihiatrie infantila – 5 paturi

–         Sectia Pediatrie IV: – 45 paturi

din care:

                                  – compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice – 5 paturi

–         Sectia Chirurgie si ortopedie infantila – 50 paturi

–         Compartiment ORL – 6 paturi

–         Compartiment oftalmologie – 15 paturi

–         Sectia ATI – 15 paturi

–         Compartiment recuperare neuromotorie – 20 paturi

–         Compartiment Primire Urgente (CPU)

–                                            – TOTAL – 271 paturi

–         Spitalizare de zi                            – 25 paturi

–         Insotitor                                       – 115 paturi

–         Farmacie

–         Bloc operator central

–         Sterilizare

–         Laborator radiologie si imagistica medicala

–         Laborator analize medicale

–         Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

–         Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale

–         Centrul de Sanatate Mintala (CSM)

–        Serviciul de anatomie patologica: citologie, histopatologie, prosectura

–         Cabinet medicina dentara (asigura si urgente)

–         Cabinet asistenta sociala

–         Compartiment explorari functionale

 

                 Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile:

–         Recuperare, medicina fizica si balneologie

–         Chirurgie si ortopedie infantila

–         Dermatovenerologie

–         Oftalmologie

–         ORL

–         Pediatrie

–         Cardiologie

–         Neurologie pediatrica

–         Endocrinologie

–         Alergologie si imunologie clinica

–         Aparat functional

           Laboratoarele deservesc paturile si ambulatoriul integrat .

Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) - 2022

Regulament de Organzare si Functionare al Consiliului de Administratie

Planul stategic de dezvoltare a Spitalului de Pediatrie Pitesti pentru perioada 2019-2024

Planul anual de management, monitorizare si dezvoltare a serviciilor medicale furnizate 2019-2020

Consiliul Etic 2022

Anuarul Etic 2022
Lista sesizarilor 2022
Activitate CE 2022
Activitate CE SEM II 2022
Activitate CE SEM I 2022

Cod conduită etică

Cod conduita etica 2021

Decizii

Decizie consiliul etic 11.08.2020

Alegeri

Alegeri Consiliul Etic 2019
Alegeri Consiliul Etic 2017