Programare

Realizați o programare online în ambulatoriu

Programare online

Secții spital

În cadrul unității funcționează ambulatoriu prevăzut cu cabinete de specialitate ce oferă consultații medicale și investigații paraclinice, după cum urmează:

–         CSM

–         2 cabinete Pediatrie

–         1 cabinet ORL

–         1 cabinet Chirurgie și Ortopedie

–         1 cabinet BFT

–         1 cabinet Oftalmologie

–         1 cabinet Stomatologie

–         1 cabinet Dermatologie

–         1 Laborator recuperare, medicină și balneologie

Ambulatoriul de specialitate integrat spitalului este încadrat cu personal superior de specialitate, personal medical și personal auxiliar corespunzător. Cabinetele sunt dotate cu mijloace fixe, obiecte de inventar, aparatura medicala si instrumentar necesar unei asistențe medicale de bună calitate. În cadrul acestuia sunt tratați anual un număr de 53.500 pacienți iar laboratorul de investigații paraclinice de radiologie și imagistică medicală execută anual un număr de 2.700 investigații de specialitate, constând în examene radiologice și ecografice.

Este format din: cabinet, laborator analize anatomo-patologice și sală prosectură.

Personalul care lucrează în cadrul compartimentului de anatomie patologica este format din: 1 medic cu ¼ normă, 1 asistent medical și 1 autopsier cu ¼ normă.

Spitalul are laborator de analize medicale acreditat RENAR 2014 unde se efectuează analize medicale pentru pacienții prezentați în ambulatoriu și pentru cei internați. Personalul din cadrul laboratorului de analize medicale este format din: 2 medici, 2 chimiști, 1 biolog, 9 cadre medicale și 2 personal auxiliar-sanitar. În cadrul laboratorului de analize medicale au fost efectuate în cursul unui an 200.000 investigații (ambulatoriu și pacienți internați).

În blocul operator se efectuează operații complexe de chirurgie și ortopedia infantilă și dispune de 5 săli de operații dotate cu aparatură și instrumentar corespunzător activității.

Asistența medicală este asigurată de 8 cadre medii și 7 personal auxiliar.

Spitalul de Pediatrie Pitești dispune de personal încadrat cu pregătire fitosanitară de nivel superior, mediu și auxiliar atestat prin adeverința de atestare profesionala eliberata nominal în urma examinării de către Inspectoratul de Poliție Sanitară și Medicina Preventivă Jud. Argeș, conform copiilor de la dosar.

Unitatea dispune de spații corespunzătoare potrivit normelor legale, instalații, echipamente si dotări necesare depozitării, manipulării și tratamentelor fitosanitare.

Spațiul prevăzut pentru compartimentul S.S.C.I.N. este format din birou, camera preparare soluții, grup sanitar propriu, duș și magazie. Dotarea compartimentului este în conformitate cu legislația în vigoare atât la aparatura cât și la echipamentele de protecție.

Produsele de uz fitosanitar se aduc direct de la producător sau firme autorizate în ambalaje corespunzătoare însoțite de instrucțiuni de folosire, avizul M.S. și în termen de garanție. Aceste produse se achiziționează în limita necesității și se folosesc numai în interiorul unității.

Spitalul are stație de sterilizare centralizată, dotată cu instalație pentru sterilizarea umedă cât și pentru sterilizarea uscată.

Aprovizionarea cu alimente se face prin grija biroului aprovizionare. Depozitarea alimentelor se face în 2 magazii și o încapere unde sunt amplasate 10 lazi frigorifice, 10 vitrine frigorifice și 2 refrigeratoare. Cele 2 magazii au următoarea destinație:

–         1 magazie pentru produse alimentare;

–         1 magazie pentru legume si fructe.

      Pregătirea alimentelor se face printr-un bloc alimentar și o bucătărie dietetică. Atât blocul alimentar cât și bucătăria dietetică sunt dotate corespunzător acestei activități.

         Bucătăria dietetică este încadrată cu 4 asistenți dieteticieni și 4 personal auxiliar. Blocul alimentar este încadrat cu 2 asistenți dieteticieni, 4 bucătari și 6 personal auxiliar.

         Distribuirea mesei de la blocul alimentar și bucătăria dietetică se face în vase corespunzătoare cu cărucioare destinate exclusiv acestei activități. Atât în blocul alimentar cât și la bucătăria dietetică există în dotare frigidere pentru păstrarea probelor alimentare respectându-se circuitele funcționale avizate de Inspectoratul Sanitar de Stat.

Își desfășoară activitatea în cadrul secției ATI fiind dotat corespunzător.

Este asigurată prin cabinetele de radiologie încadrate cu 2 medici si 4 cadre medii.

Se face prin farmacia spitalului cu circuit închis care are o dotare corespunzătoare și personal calificat.

Despre noi și serviciile oferite

Spitalul de Pediatrie Pitești are o capacitate de 411 paturi din care: 271 paturi pentru spitalizare continuă, 25 de paturi spitalizare de zi și 115 paturi pentru însoțitorii copiilor pana la 3 ani. În cursul unei perioade de 12 luni au fost consultați în CPU un număr de aproximativ 30000 pacienți. Pentru serviciile oferite, spitalul are în dotare aparatură și echipamente medicale de medie și înaltă performanță constituită pe componente funcționale, astfel:

     –    Laboratorul de radiologie și imagistică medicală: 1 aparat radiologic Philips Duo; 1 aparat Philips MRS, 1 aparat radiodiagnostic Mercury, 1 aparat Roengen mobil; 2 aparate de ecografie ALOKA.

      –   Laboratorul de analize medicale: 3 analizoare de hematologie; 2 analizoare biochimie; 1 analizor urini; 1 ionometru.

      –    Secția ATI este dotată cu 5 echipamente de monitorizare a funcțiilor vitale; 1 aparat de măsurare a gazelor în sânge; 2 pompe infuzie IVAC; 1 defibrilator cu monitor; 1 incubator BCS 65.

      –   Blocul Operator dispune de 5 săli de operații dotate cu: 1 aparat de anestezie pentru nou născuți; 1 aparat respirație artificială; 1 aparat anestezie adulți/copii FABIUS; 1 unitate electrochirurgie; 2 aparate anestezie NC 4; 5 lampi scialitice; 4 mese de operație cu 3 motoare și 1 masă de operație radiotransparentă cu C’Arm.

Spitalul de Pediatrie Pitești în cifre

VIZITAT ANUAL DE PESTE 30.000 DE PACIENȚI

1503

intervenții chirurgicale 2018

34940

pacienți satisfăcuți

411

paturi

365

aparate medicale

313

personal calificat

36760

pacienți 2018

Adrese utile