ANUNTURI !!!

SOLUTIONARE CONTESTATIE SELECTIE DOSARE ASISTENT MEDICAL PR. FARMACIE

CENTRALIZATOR FINAL CONCURS BUCATAR SI MUNCITOR NECALIFICAT I

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL PR. FARMACIE

CENTRALIZATOR INTERVIU BUCATAR SI MUNCITOR NECALIFICAT

CENTRALIZATOR FINAL CONCURS ECONOMIST II

CENTRALIZATOR FINAL CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL, INFIRMIERE SI INGRIJITAORE

CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL, INFIRMIERE SI INGRIJITOARE

CENTRALIZATOR PROBA SCRISA CONCURS BUCATAR, MUNCITOR NECALIFICAT I

CENTRALIZATOR PROBA SCRISA CONCURS ECONOMIST II

CENTRALIZATOR PROBA SCRISA CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL, INFIRMIERE SI INGRIJITOARE

ANUNT PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 05.09.2019 PENTRU POSTURILE DE ASISTENTI MEDICALI, INFIRMIERI SI INGRIJITOARE

ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL PR. FARMACIE 

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CONCURS ECONOMIST II

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CONCURS BUCATAR, MUNCITOR NECALIFICAT I

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL, INFIRMIERE, INGRIJITOARE

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE SEF SERVICIU

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE ASISTENT MEDICAL

ERATA ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SPECIALITATEA "MEDICINA DE LABORATOR"

ANUNT EXAMEN PROMOVARI

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 13.08.2019 - 16.09.2019

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 13.08.2019 - 11.09.2019

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS MEDIC SPECIALIST OFTALMOLOGIE

ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST OFTALMOLOGIE 

REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC SEF RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

SITUATIE PRIVIND DOSARELE DE CONCURS PENTRU MEDIC SEF RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA, MEDIC SPECIALITATEA RADIOLOGIE, MEDIC SPECIALITATEA OFTALMOLOGIE

ANUNT SCOATERE LA CONCURS MEDIC SEF

ANUNT SCOATERE LA CONCURS POSTURI MEDICI

REZULTATE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL TESA

REZULTATE EXAMEN PROMOVARE ASISTENTI MEDICALI

REZULTATE FINALE CONCURS DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

REZULTATE TEST - GRILA CONCURS DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

REZULTATE FINALE CONCURS DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR DE INGRIJIRI

REZULTATE TEST - GRILA CONCURS DIRECTOR MEDICAL

REZULTATE TEST - GRILA CONCURS DIRECTOR DE INGRIJIRI

ERATA LA ANUNTUL PRIVIND BIBLIOGRAFIA PENTRU PROMOVAREA IN FUNCTIE A UNUI REFERENT DE SPECIALITATE

SITUATIE PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

SITUATIE  PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU DIRECTOR DE INGRIJIRI

SITUATIE PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU DIRECTOR MEDICAL

ANUNT EXAMEN PROMOVARI

ANUNT CONCURS DIRECTOR MEDICAL

ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ANUNT CONCURS DIRECTOR DE INGRIJIRI

!!!ANUNT IMPORTANT CONCURS COMITET DIRECTOR!!!

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS MEDIC SPECIALITATEA "PSIHIATRIE"

CENTRALIZATOR FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE BUCATAR, UNUI POST VACANT DE MUNCITOR NECALIFICAT 1 SI UNUI POST VACANT NUNCITOR NECALIFICAT 2

CENTRALIZATOR CONTESTATIE PROBA INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE MUNCITOR NECALIFICAT DIN DATA DE 06.02.2019

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA "PEDIATRIE"

REZULTATE PROBA INTERVIU BUCATAR, MUNCITOR NECALIFICAT I SI MUNCITOR NECALIFICAT II

REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENT/A MEDICAL/A DEBUTANT/A SI INGRIJITOARE

REZULTAT FINAL CONCURS INGINER GR. I

REZULTATE PROBA INTERVIU CONCURS ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SI INGRIJITOARE

REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT I

REZULTATE CONCURS PROBA SCRISA BUCATAR, MUNCITOR NECALIFICAT I SI MUNCITOR NECALIFICAT II

REZULTATE CONCURS PROBA SCRISA INGINER GR. I

REZULTATE CONCURS FIZICIAN MEDICAL DEBUTANT

REZULTATE CONCURS PROBA SCRISA ASISTENT/A MEDICAL/A DEBUTANT/A SI INGRIJITOARE

ANUNT ANULARE CONCURS OPERATOR DATE

ERATA LA ANUNTUL PUBLICAT IN DATA DE 27.12.2018 PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS A UNUI POST DE MUNCITOR NECALIFICAT I SI MUNCITOR NECALIFICAT II

CENTRALIZATOARE VALIDARE DOSARE CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 04.02.2019 - 13.02.2019

SITUATIE PRIVIND DOSARELE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC SPECIALITATEA "PEDIATRIE" SI MEDIC SPECIALITATEA "PSIHIATRIE"

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 06.02.2019 - 13.02.2019

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 05.02.2019 - 11.02.2019

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 04.02.2019 - 08.02.2019

REZULTATE EXAMENE DE PROMOVARE

ANUNT CONCURS MEDICI SPECIALITATEA PEDIATRIE, PSIHIATRIE, ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA

ANUNT EXAMENE DE PROMOVARE 21.12.2018

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS PENTRU OCUPARE POST MEDIC SPECIALIST  "MEDICINA DE URGENTA" ⅟₂ NORMA

SITUATIE PRIVIND DOSARELE PENTRU CONCURSURILE DE MEDIC SPECIALIST "MEDICINA DE URGENTA" ⅟₂  NORMA SI MEDIC SPECIALIST "OFTALMOLOGIE"

CENTRALIZATOR FINAL CONCURS INGRIJITOARE

CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU CONCURS INGRIJITOARE

CENTRALIZATOR PROBA SCRISA CONCURS FIZICIAN MEDICAL DEBUTANT

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CONCURS FIZICIAN MEDICAL DEBUTANT

CENTRALIZATOR FINAL CONCURS REGISTRATOR MEDICAL, REFERENT DE SPECIALITATE I, BUCATAR, MUNCITOR NECALIFICAT I

CENTRALIZATOR INTERVIU CONCURS REGISTRATOR MEDICAL, REFERENT DE SPECIALITATE I, BUCATAR, MUNCITOR NECALIFICAT I

ANUNT RELUARE CONCURS FIZICIAN MEDICAL

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS INGRIJITOARE - 03.09.2018

REZULTATE PROBA PRACTICA REGISTRATOR MEDICAL 03.09.2018 

ANUNT CONCURS MEDICI

ANUNT LOCATIE CONCURS INGRIJITOARE

CENTRALIZATOR FINAL ASISTENTI MEDICALI SI INFIRMIERE

REZULTATE PROBA SCRISA REGISTRATOR MEDICAL, REFERENT de SPECIALITATE I,BUCATAR MUNCITOR NECALIFICAT I si II din 29.08.2018 

REZULTATE FINALE INTERVIU ASISTENTI MEDICALI SI INFIRMIERE - 28.08.2018

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE -  POSTURI VACANTE INGRIJITOARE

SUSPENDARE CONCURS POST FIZICIAN MEDICAL

REZULTATE PROBA SCRISA ASISTENTI MEDICALI SI INFIRMIERE - 22.08.2018

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE REGISTRATOR MEDICAL, REFERENT SPECIALITATE I, BUCATAR, MUNCITOR NECALIFIVAT I si II

ANULARE CONCURS REFERENT II si ECONOMIST II IN CADRUL SERVICIULUI APROVIZIONARE, TRANSPORT, ACHIZITII PUBLICE, CONTACTARE SI DEPOZITARE

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE OCUPARE POSTURI ASISTENTI MEDICALI SI INFIRMIERE DIN PERIOADA14.08.2018-28.08.08.2018

ANUNT IMPORTANT - PRIVIND PRIMIREA DOSARELOR DE INSCRIERE CONCURS IN PEIOADA 16-17.august.2018

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS POST VACANT MEDIC PRIMAR IN SPECIALITATEA MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA MEDICINA DE URGENTA

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 03.09.2018 - 10.09.2018

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 29.08.2018 - 04.09.2018

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 22.08.2018 - 28.08.2018(COMPLETAT CU BIBLIOGRAFII DE CONCURS)

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATE PEDIATRIE

REZULTATE EXAMENE PROMOVARI

ANUNT DATA CONCURSURI MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA "PEDIATRIE" SI MEDIC PRIMAR SPECIALITATEA "MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA MEDICINA DE URGENTA"

SITUATIE PRIVIND DOSARELE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA "PEDIATRIE" SI MEDIC PRIMAR IN SPECIALITATEA "MEDICINA DE FAMILIE, CU COMPETENTA MEDICINA DE URGENTA"

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MEDIC SEF SECTIE PEDIATRIE II

PRECIZARE PRIVIND EXAMENELE DE PROMOVARI

ANUNT PROMOVARI

ANUNT CONCURS MEDICI IN SPECIALITATEA "PEDIATRIE" SI IN SPECIALITATEA "MEDICINA DE FAMILIE CU ATESTAT IN ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA"

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS PENTRU OCUPARE POST MEDIC SPECIALITATEA "NEUROLOGIE"

ANUNT CONCURS POST MEDIC SPECIALITATEA "NEUROLOGIE"

SITUATIE PRIVIND DOSARELE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC SEF PEDIATRIE II

ANUNT CONCURS MEDIC SEF SECTIE PEDIATRIE II

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC SPECIALITATEA "RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA"

SITUATIE PRIVIND DOSARELE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC IN SPECIALITATEA "NEUROLOGIE"

!!!ANUNT IMPORTANT CONCURS MEDICI!!!

PROCES VERBAL DE VALIDARE CONCURS MEDIC SPECIALITATEA "PEDIATRIE"

ANUNT CONCURS MEDICI IN SPECIALITATEA "PEDIATRIE" SI IN SPECIALITATEA "RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA"

ANUNT CONCURS MEDICI  IN SPECIALITATEA "ORTOPEDIE PEDIATRICA" SI IN SPECIALITATEA "NEUROLOGIE"

SITUATIE PRIVIND DOSARELE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC PEDIATRIE SI MEDIC RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

ANUNT CONCURS MEDICI

REZULTATE FINALE CONCURS INGRIJITOARE SI BRANCARDIER DIN DATA DE 05.02.2018

REZULTATE FINALE CONCURSURI ASISTENTI MEDICALI, INFIRMIERE, KINETOTERAPEUT, MAGAZINER, SPALATOREASA SI BUCATAR

REZULTATE INTERVIU CONCURS INGRIJITOARE SI BRANCARDIER DIN DATA DE 02.02.2018

REZULTATE INTERVIU, PROBA PRACTICA SI PROBA ORALA CONCURSURI DIN DATA DE 01.02.2018

REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA MAGAZINER

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS BRANCARDIER SI INGRIJITOARE DIN DATA DE 30.01.2018

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURSURI DIN DATA DE 29.01.2018

ANUNT LOCATIE CONCURSURI DESFASURATE IN PERIOADA 29.01.2018 - 01.02.2018

REZULTAT PROBA INTERVIU MEDIC SEF SECTIE PEDIATRIE I, PEDIATRIE III, PEDIATRIE IV, CHIRURGIE SI ORTOPEDIE INFANTILA

PROCES VERBAL DE VALIDARE A DOSARELOR CANDIDATILOR LA CONCURSUL DIN 30.01.2018

PROCES VERBAL DE VALIDARE A DOSARELOR CANDIDATILOR LA CONCURSUL DIN 29.01.2018

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MEDIC SEF SECTIE CHIRURGIE

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE MEDIC SEF SECTIE PEDIATRIE I, MEDIC SEF SECTIE PEDIATRIE III, MEDIC SEF SECTIE PEDIATRIE IV

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPARE POST MEDIC IN SPECIALITATEA OTORINOLARINGOLOGIE

CONCURS MEDIC SEF SECTIE GRAD I,II - PEDIATRIE I, III, IV

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 30.01.2018 - 02.02.2018

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 29.01.2018 - 01.02.2018

REZULTATE EXAMEN PROMOVARI IN FUNCTIE

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURSURI - BIOLOG DEBUTANT SI BIOLOG

PROCES VERBAL VALIDARE CONCURS - FARMACIST

REZULTATE FINALE ASISTENTI MEDICALI 12.12.2017 

REZULTATE FINALE EXAMEN 11-12.2017

EXAMEN PROMOVARI IN FUNCTIE

ANUNT SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI

Contestatie proba scrisa asistent medical 04.12.2017

Contestatie proba scrisa infirmier 04.12.2017

Rezultat asistent debutant medicina fizica si balneologie 04.12.2017

REZULTATE PROBA SCRISA 04.12.2017 ASISTENTI MEDICALI

REZULTATE CONCURSURI PROBA SCRISA DIN DATA DE 04.12.2017

ANUNT CONCURS POSTURI BIOLOG SI BIOLOG DEBUTANT

PROCESE VERBALE VALIDARE DOSARE CONCURSURI 04.12.2017

Rezultat final medic - Specialitatea Chirurgie Pediatrica

ANUNT CONCURS FARMACIST - 12-XII-2017

Rezultate finale concurs Infirmiere si Ingrijitoare 06.11.2017 - 13.11.2017

Rezultate finale concurs 06.11.2017 - 13.11.2017

ANUNT CONCURS PERIOADA 04.12.2017 - 11.12.2017 

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS INFIRMIERE SI INGRIJITOARE

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS SUBINGINER I SI MUNCITORI CALIFICATI III

ANUNT ANULARE CONCURS KINETOTERAPEUT!!!

PROCES VERBAL VALIDARE DOSARE CONCURS INFIRMIER SI INGRIJITOARE

PROCES VERBAL VALIDARE DOSARE CONCURS SUBINGINER I SI MUNCITOR CALIFICAT III

PROCES VERBAL VALIDARE DOSARE CONCURS KINETOTERAPEUT

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS FARMACIST SPECIALIST

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS BIOLOG SI BIOLOG DEBUTANT

REZULTATE EXAMEN PROMOVARE EC.  DEBUTANT, EC. II, REFERENT STUDII MEDII

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE AS. MEDICAL PRINCIPAL, AS. MEDICAL, REGISTRATOR MEDICAL, INFIRMIER

ANUNT CONCURS NOIEMBRIE 2017

ANUNT CONCURSURI ORGANIZATE IN PERIOADA 06.11.2017 - 13.11.2017

ANUNT EXAMEN PROMOVARE AS. MED. DEBUTANTI, AS. MED. PL., REGISTRATOR MEDICAL, INFIRMIERI DEBUTANTI

ANUNT EXAMEN PROMOVARE EC. DEBUTANT, EC. II, REFERENT STUDII MEDII

REZULTAT FINAL EXAMEN DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

REZULTAT SUSTINERE PROIECT SI INTERVIUL  DE SELECTIE PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

REZULTAT EXAMEN PROBA SCRISA PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

PROCES VERBAL VALIDARE DOSARE CONCURS DIRECTOR FINACIAR-CONTABIL

ANUNT CONCURS COMITET DIRECTOR: DIRECTOR MEDICAL, DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL - 25.07.2017

ANUNT ANULARE CONCURS COMITET DIRECTOR - 22.06.2017

METODOLOGIE OCUPARE FUNCTII COMITET DIRECTOR 2017

ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

REZULTATE FINALE CONCURS MEDICI PEDIATRIE, RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

REZULTATE FINALE CONCURS MEDICI C.P.U 19.05.2017

ANUNT CONCURSURI MEDICI - MEDICINA DE URGENTA, PEDIATRIE SI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

TEMATICA CONCURS OCUPARE POST MEDIC, MEDICINA DE FAMILIE CU ATESTAT MEDICINA DE URGENTA PRESPITALICEASCA

REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENTI MEDICALI SI INGRIJITOARE

REZULTATE FINALE CONCURS GARDEROBIER SI MUNCITOR NECALIFICAT

REZULTATE CONTESTATIE PROBA SCRISA PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL ATI

REZULTATE CONTESTATIE PENTRU POSTUL DE GARDEROBIER

REZULTATE CONCURS PROBA SCRISA PENTRU POSTURILE DE GARDEROBIERI SI MUNCITORI NECALIFICATI

REZULTATE CONCURS PROBA SCRISA PENTRU POSTURILE DE ASISTENTI MEDICALI, INGRIJITOARE, INFIRMIER

Anunt locatie concurs As. Medicali , Infirmieri si Ingrijitoare

Anunt locatie concurs Garderobieri si Muncitori Necalificati

Proces Verbal dosare respinse pt concursul din 19.04.2017

PROCESE VERBALE VALIDARE DOSARE CONCURSURI 19.04.2017 - 25.04.2017

REZULTAT FINAL CONCURS MANAGER

REZULTAT SUSTINERE PROIECT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER

ANUNT CONCURS MEDICI

BAREM DE CORECTARE A GRILEI DE EVALUARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

REZULTATE TEST GRILA CONCURS MANAGER

ANUNT CONCURSURI 19.04.2017 - 25.04.2017

FISE POST PERSONAL MEDICAL, PERSONAL AUXILIAR SANITAR SI MUNCITOR

ANUNT CONCURS MANAGER

REGULAMENT CONCURS MANAGER

PROCES VERBAL VALIDARE DOSARE CONCURS MANAGER